Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Harmonogram spotkań informacyjnych dla zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła”

 L.p.MiejscowośćMiejsceTermin
 1. Czarnków Urząd Gminy
sala spotkań
 17.XII godz.: 14:00
 2.  Lubasz Urząd Gminy
sala spotkań
 12. XII godz.: 14:00
 3.  Drawsko Urząd Gminy
sala spotkań
 09.XII godz.: 14:00
 4.  Miasteczko Krajeńskie  GOK – sala spotkań  10.XII godz.: 14:30
 5.  Piła Urząd Gminy
sala spotkań
 18.XII godz.: 16:00
 6.  Piła – przedstawiciele szkół Urząd Gminy
sala spotkań
 15.XII godz.: 14:00

Podczas spotkań wszyscy zainteresowani uzyskają szczegółowe informacje o możliwości przystąpienia  do projektu, a także wszelkie materiały (druki) potrzebne do złożenia deklaracji i  formularza zgłoszeniowego. Informacje o projekcie i warunkach uczestnictwa w nim można uzyskać w Biurze Projektu – SGiPN tel.672152790.

Spotkania informacje dla mieszkańców.

W dniach 09.12-18.12.2014r odbyły się spotkania informacyjne dla mieszkańców dotyczące realizacji  projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach: Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie, Piła”  (5 spotkań na terenie miejscowości w których siedzibę mają Urzędy Partnerów Projektu tj.: Piła, Czarnków, Lubasz, Drawsko, Miasteczko Krajeńskie).

Na spotkaniu potencjalni beneficjencie mieli okazję zapoznać się z celami projektu, grupami docelowymi do których skierowany jest projekt oraz uzyskać informację na temat wsparcia jakie mogą otrzymać w ramach projektu. 

Podczas spotkań poinformowano mieszkańców o tym, że projekt jest współfinansowany  ze środków funduszy Unii Europejskiej, przekazano materiały informacyjne dotyczące projektu (ulotki), wykorzystano plakaty i banery.